ایده، ساده‌ترین راه‌حل مبتنی بر تفکر است که انسان در برابر یک مسأله یا نیاز به آن می‌اندیشد تا به این سوالات پاسخ دهد: چه کنیم؟ چرا؟ چگونه؟ برای چه کسانی؟ الزامات اجرایی چیست؟